Çevre / İş Sağlığı ve Güvenliği Politika ve Belgelerimiz

ÇEVRE/İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

KROS Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. üst yönetimi ve tüm çalışanları ile ortak hedefi; ürün, proses tasarımı, üretim ve hizmet faaliyetlerinin tüm aşamalarında, kuruluşumuzun, çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve toplumun beklenti ve gereksinimleri ile uyumlu olarak; çevre/iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin şartlarına ve ilgili yasalara uygunluğunu sağlamak ve etkinliğini sürekli iyileştirmektir.

Bu politika doğrultusunda aşağıdaki ilkeler belirlenmiştir:

  • Üst yönetimce desteklenen ve tüm çalışanlarca benimsenen ve uygulanan, denetlenen, gözden geçirilen, ilgili tarafların izlemeleri için açık ve sürekli iyileştirilen bir Çevre / İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemini sürdürmek;
  • İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre ile ilgili olarak; başta yasal gereklilikler olmak üzere, tüm müşteriler ve etkileşimde bulunulan diğer kuruluşların gerekliliklerini yerine getirmek;
  • Önce iş güvenliği bilinciyle, kazasız iş ortamları oluşturmak ve acil durumda kayıplarımızı en aza indirecek sistemler geliştirmek,
  • Ürün ve proses tasarımında, üretim sürecinde veya önemli proses değişikliklerinde iş güvenliği hedeflerine uymak,
  • İşletme sınırları dâhilindeki tüm İnsan Kaynaklarını: iş kazası sonucu yaralanmalardan ve sağlık bozulmalarından korumayı hedeflemek,
  • Risk değerlendirmelerinin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi ve risk düzeylerini azaltmak,
  • Tüm atıkların miktarını, çevreye olan etkilerini kontrol altında tutmak ve kirliliğin azaltılmasını sağlamak;
  • Etkin kullanım, geri kazanım ve yeniden değerlendirme faaliyetlerini özendirip, destekleyerek, enerji ve diğer doğal kaynakların tüketimini en aza indirgemek;
  • Tüm çalışanlarımızın ve tedarikçilerimizin çevresel duyarlılığını ve iş güvenliği kültürünü oluşturarak, bu yöndeki çalışmalarını destekleyerek arttırmak;
  • Ürün ve proses tasarımında, üretim sürecinde ve tüm faaliyetlerde daha az çevresel etkiye sahip, daha fazla geri dönüşümlü ham madde ve teknoloji kullanmak.
kros-14001-18001-certificates-2
kros-14001-18001-certificates-8