Sürdürülebilirlik Yönetimi

Kros Otomotiv olarak sürdürülebilirlik vizyonumuzun temelini; ülke ekonomisine değer katacak ve topluma sürdürülebilir katkı sağlayacak işler yapmak oluşturmaktadır. Tüm faaliyetlerimiz insana ve çevreye olan saygımız doğrultusunda planlanıp yürütülür. Doğal kaynakları verimli kullanma sorumluluğumuz tüm çalışmalarımızda bize rehberlik etmektedir.

Daha yaşanabilir bir dünya için “temiz enerji” kullanımı konusunda farkındalık yaratırken, ekolojik ayak izimizi azaltmanın yollarını bulmaya çalışıyoruz.

Kurumsal sürdürülebilirlik vizyonumuz kapsamında sürdürülebilir sosyal fayda sağlayan sosyal sorumluluk çalışmaları öncelikli hedefimizdir. Değerlerimizle örtüşen sosyal sorumluluk projelerine her yıl destek vermeye devam ediyoruz. Mevcut projelerimizi ülke geneline yayarak daha fazla kişiye ulaşmasını planlıyoruz. Bunun dışında çeşitli kurumların da değerlerimize uygun sosyal sorumluluk projelerine destek vermeye çalışıyoruz.

Sürdürülebilir kalkınma hedeflerimiz
  • Sağlık ve kaliteli yaşam konusunda tüm paydaşlarının fiziksel ve ruhsal iyilik hallerinin en üst düzeyde tutulması adına üretim tesisleri ve çalışma koşullarının sağlık ve güvenlik yönünden sürekli iyileştirilmesine yönelik olanakları sağlamak,
  • Nitelikli eğitim için kolay ve erişilebilir yöntemler geliştirilmesi adına gerek çalışanları gerek çalışanlarının aileleri gerekse eğitim kurumlarına sağladığı destek faaliyetleri ile aydın nesillerin yetiştirilmesine öncülük etmek,
  • Toplumsal cinsiyet eşitliği, insana yakışır iş ve ekonomik büyüme, barış, adalet ve güçlü kurumlar anlayışına olan bağlılığı ile şiddetin, eşitsizliğin, rüşvet, yolsuzluk, baskı ve adaletsizliğin her türlüsüne karşı çıkan, dil-din-ırk-mezhep-cinsiyet-siyasi düşünce vb. konularında ayrım gözetmeyerek düşünce özgürlüğüne olanak sağlayan uygun alt yapıları hazırlamak,
  • Erişilebilir ve temiz enerji, iklim eylemi gerekliliklerinin sağlanması adına sürdürülebilir doğal kaynaklara yönelimi ve bu doğal kaynakların yenilenebilir, tekrar kullanılabilir, doğayla özdeş olması ve her türlü israfın önlenmesi için yaptığı çalışmaları yaygınlaştırmak,
  • Tüm performans ve iyileştirmelerin arttırılması ve uygunsuzlukların önüne geçilmesini ilke edinen bir şirket olmak yönünde çalışmalarını sürdürmek

NQC ve Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi

Sürdürülebilirlik günümüz iş dünyasında giderek daha fazla önem kazanan konulardan biri. Tedarik zincirindeki paydaşlar için tedarikçi firmalarının çevresel ve toplumsal etkilerini değerlendirmeleri ve şeffaf şekilde paylaşmaları büyük önem arz etmektedir.

Otomotiv endüstrisinde de, tedarik zincirinde sürdürülebilirliği ölçmek ve geliştirmek amacıyla özel araç ve yöntemler geliştirilmiştir. Otomotiv sektörü tedarikçilerini sürdürülebilirlik alanında değerlendirmek için Kendi Değerlendirme Anketi (Self-Assessment Questionnaire-SAQ) ve Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi (S-rating) gibi önemli araçları kullanmaktadır.

OEM müşterimiz olan Volkswagen AG de sürdürülebilirlik aracı olarak NQC SAQ sistemini kullanmaktadır. Şirketimiz bu kapsamda değerlendirilmiş ve sektör ortalamasının çok üstünde bir sonuç elde etmiştir.

Otomotiv sektöründe Yeşil Dönüşüm

2021 yılında Uludağ İhracatçı Birlikleri liderliğinde yürütülen Otomotiv Sektöründe Yeşil Dönüşüm Ur-Ge Projesi’ne dâhil olarak sürdürülebilirlik çalışmalarımızın ilk somut adımını atmış olduk. Proje kapsamında oluşturulan Ecofriendly kümesinin bir üyesi olarak sektörde yeşil dönüşüm atılımında yerimizi aldık.

Ayrıca oluşturduğumuz Sürdürülebilirlik Kurulumuz ile belirlediğimiz öncelikler üzerinden çalışmalarımızı başlattık. Bu kapsamda 2021 ve 2022 karbon ayak izi hesaplamalarımızı yaptırarak envanterimizi oluşturduk. Yenilenebilir enerji yatırımlarımız ve enerji verimliliği çalışmalarımız ile doğal kaynak tüketimlerimizi sınırlandırmayı, çevreye olan etkimizi düşürmeyi hedeflemekteyiz.