Sürdürülebilirlik Yönetimi


Sürdürülebilirlik stratejimizi bir yandan istikrarlı büyümeye devam ederken bir yandan gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma felsefesi üzerine inşa ettik.

Sürdürdüğümüz faaliyetlerde izleyeceğimiz sosyal, çevresel ve ekonomik konularda stratejik yönelimlerin belirlenmesinden ve bu yönde gerçekleştirilen çalışmaların hedeflenen performans ölçütlerine uygunluğundan Yönetim sorumludur.