İnsan Kaynakları Yönetimi

Şirketimiz hedeflerine ulaşabilmek ve başarılı olabilmek için en önemli kaynağı insan olarak görmektedir. Bu nedenle, genç ve gelecekte başarı potansiyeli yüksek çalışanlar yetiştirerek, insan kaynaklarını güçlü tutmayı hedeflemektedir.

Kros Otomotiv ailesinden olmak, Türkiye’ de üstün kaliteli ürünleri, değerlerine uygun fiyatlarla satan ve en iyi üretim anlayışıyla faaliyet gösteren gururlu bir takımın parçası olmak demektir. Bu ailede daima karşılıklı güven, saygı, katılım ve işbirliği esastır. Bu ailede yenilikler teşvik edilir, değişim ve gelişmelere açık olunur. Bu ailenin her kademesinde görev alanlar Türkiye’de üretim ve otomotiv endüstrisinin en başarılı bireyleri olarak kariyerlerine devam edeceklerdir.

Kros Otomotiv ailesinin ilkesi; bünyesine çalışkan, yetenekli, yaratıcı ve başarılı kişileri çekmek, onlara yatırım yaparak eşit şartlar altında gelişmelerine yardımcı olmak, üst kademelere ulaşma yollarını açık tutarak bu sektörde kendilerine kariyer yapmalarını sağlamak ve uzun yıllar birlikte çalışmaktır. Kros Otomotiv ailesinde hiçbir birlikteliğe geçici gözle bakılmaz, ilişkilerin sağlıklı ve kalıcı temeller üzerine oturtulmasına özen ve çaba gösterilir.