Politika ve Belgelerimiz

KALİTE POLİTİKAMIZ

KROS OTOMOTİV A.Ş. müşterisinin, başta Avrupa olmak üzere tüm dünya olduğunun bilincinde olarak ve tüm çalışanlarımızın katılımı ile;

  • Ürün kalitesine, çevreye, iş sağlığı ve güvenliğine olan duyarlılığı ile müşteriyi memnun eden
  • Müşteri şikâyeti, çevre etkisi ve iş kazasında kabul edilebilir tek rakamın “sıfır” olduğunu benimseyen
  • Tedarikçilerini müşteri beklentileri, İSG ve ÇYS faaliyetleri doğrultusunda seçen, değerlendiren ve geliştiren
  • Zamanında ürün teslim eden,
  • KYS, ÇYS ve İSG faaliyetlerini gözden geçirerek, sürekli iyileştirmeyi ilke edinmiş,
  • Sağlıklı çalışma şartlarını yaratarak, çalışanlarını memnun kılmayı amaç edinmiş,
  • Tüm faaliyetlerinde çevre boyutları ve iş güvenliği ile bağlantılı tüm yasal gereklilikler başta olmak üzere, müşterileri ve etkileşimde bulunduğu diğer kuruluşların gerekliliklerini yerine getirmeyi benimseyen,
  • Stratejilerimiz doğrultusunda ilgili tarafların, paydaşların uygulanabilir ihtiyaç, beklenti ve şartlarını tanımlayan, çözüm öneren, yerine getiren,
  • Kalite yönetim sistemimizi, ürün ve hizmet kalitemizi sürekli iyileştiren, yeni teknolojilerive kalite tekniklerini araştırıp, uygulayan,
  • Karlı, sürekli büyüyen, gelişen ve paydaşlarını memnun eden bir şirket olmaktır.
kros-16949-certificates-3
kros-16949-certificates-4

Laboratuvarlarımız

Firmamız bünyesinde Ar-Ge ve Kalite Kontrol süreçlerine hizmet eden iki farklı laboratuvarımız bulunmaktadır. OEM ve uluslararası standartlar esas alınarak faaliyetlerin gerçekleştirildiği bu laboratuvarlarda araştırma-geliştirme ve seri üretim süreçlerindeki ürün tiplerinin mekanik, kimyasal ve fonksiyonel testleri yapılarak ürün kalitesi ve güvenliği sağlanmaktadır.

KROS Otomotiv bünyesinde bulunan laboratuvarlar, satın alınan malzemeler ile yarı mamul ve mamuller için ihtiyaç duyulan tüm testleri, yüksek hassasiyet ve güvenirlikle yapabilmektedir.

KROS Laboratuvarları;

* Ürün/malzeme geliştirme süreçlerinin doğrulanmasına yönelik testler
* Giriş, proses kontrol ve bitmiş ürünün doğrulanmasına yönelik testler
* Seri proses şartlarının sürekliliğini garanti altına alacak fonksiyonel testler

yapacak şekilde yeterli test cihaz ve ekipmanı ile donatılmıştır.