Politika ve Belgelerimiz

YÖNETİM SİSTEMLERİ POLİTİKAMIZ

KROS Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. müşterisinin, başta Avrupa olmak üzere tüm dünya olduğunun bilincinde olarak ve tüm çalışanlarının katılımı ile;

 • Ürün kalitesi, sürdürülebilir enerji kaynaklarına yönelimi, çevreye ve iş sağlığı ve güvenliğine olan duyarlılığı ile müşteriyi memnun eden
 • Müşteri şikâyeti, çevresel etkiler, enerji tüketimi ve iş kazası / meslek hastalıklarına karşın kabul edilebilir tek rakamın “sıfır” olduğunu benimseyen
 • Tedarikçilerini müşteri beklentileri, kalite, çevre, enerji ve İSG faaliyetleri doğrultusunda seçen, değerlendiren ve geliştiren
 • Zamanında, doğru ve kaliteli ürün teslim eden,
 • Bağlı olduğu tüm yönetim sistemi faaliyetlerini denetleyen, gözden geçiren, sürekli iyileştirmeyi ilke edinen,
 • Sağlıklı, güvenli ve sürdürülebilir çalışma şartlarını yaratarak, çalışanlarını memnun kılmayı amaç edinen,
 • Tüm faaliyetlerinde kalite, çevre, enerji ve iş sağlığı güvenliği ile bağlantılı tüm yasal gereklilikler başta olmak üzere, müşterileri ve etkileşimde bulunduğu diğer kuruluşların gerekliliklerini yerine getirmeyi benimseyen,
 • Stratejileri doğrultusunda ilgili tarafların ve paydaşların uygulanabilir ihtiyaç, beklenti ve şartlarını tanımlayan, çözüm öneren ve yerine getiren,
 • Kalite, çevre, enerji ve iş sağlığı ve güvenliği yönünden oluşabilecek tehlike, risk ve fırsatları tanımlayarak değerlendiren; istenmeyen etkilerini önlemek, ortadan kaldırmak veya olası olumsuz etkilerini azaltmak için gereken önlemleri planlayan, uygulayan ve bunlar için gerekli kaynakları tahsis eden,
 • Tüm yönetim sistemlerinde ürün ve hizmet kalitemizi sürekli iyileştiren, çevresel kirliliğin önlenmesini, enerji ve doğal kaynakların etkin kullanılmasını sağlayarak riskleri en aza indirgeyen, yeni teknolojileri ile kalite, çevre, enerji ve İSG yönünden iyileştirme olanaklarını arttırıcı teknikleri araştırıp, uygulayan,
 • Karlı, sürekli büyüyen, gelişen, paydaşlarını memnun eden ve çalışanlara danışım ve katılımlarının sağlanarak yönetim sistemlerine bağlı tüm performansların arttırılması ve uygunsuzlukların önüne geçilmesini ilke edinen bir şirket olmaktır.

Yönetim sistemleri politika dökümanımızı görüntülemek için tıklayınız.

IATF 16949

IATF 16949
Destek Fonsiyonlar

ISO 9001

14001-TR

ISO 14001 TÜRKAK

45001-TR

ISO 45001 DAKKS

50001-TR

ISO 50001 DAKKS

Laboratuvarlarımız

Firmamız bünyesinde Ar-Ge ve Kalite Kontrol süreçlerine hizmet eden iki farklı laboratuvarımız bulunmaktadır. OEM ve uluslararası standartlar esas alınarak faaliyetlerin gerçekleştirildiği bu laboratuvarlarda araştırma-geliştirme ve seri üretim süreçlerindeki ürün tiplerinin mekanik, kimyasal ve fonksiyonel testleri yapılarak ürün kalitesi ve güvenliği sağlanmaktadır.

KROS Otomotiv bünyesinde bulunan laboratuvarlar, satın alınan malzemeler ile yarı mamul ve mamuller için ihtiyaç duyulan tüm testleri, yüksek hassasiyet ve güvenirlikle yapabilmektedir.

KROS Laboratuvarları;

 • Ürün/malzeme geliştirme süreçlerinin doğrulanmasına yönelik testler
 • Giriş, proses kontrol ve bitmiş ürünün doğrulanmasına yönelik testler
 • Seri proses şartlarının sürekliliğini garanti altına alacak fonksiyonel testler yapacak şekilde yeterli test cihaz ve ekipmanı ile donatılmıştır.