Çevre / İş Sağlığı ve Güvenliği Politika ve Belgelerimiz

ÇEVRE & İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

KROS Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. üst yönetimi ve tüm çalışanları ile ortak hedefi; ürün, proses tasarımı, üretim ve hizmet faaliyetlerinin tüm aşamalarında, kuruluşumuzun, çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve toplumun beklenti ve gereksinimleri ile uyumlu olarak; çevre/iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin şartlarına ve ilgili yasalara uygunluğunu sağlamak ve etkinliğini sürekli iyileştirmektir.

Bu politika doğrultusunda aşağıdaki ilkeler belirlenmiştir:

  • Önce İş Güvenliği bilinciyle topluma, çalışanlarına ve çevreye duyarlı yaklaşımla; yatırımlarını insana, bilgiye ve teknolojiye yaparak sıfır iş ve çevre kazası hedefi ile üretimini gerçekleştirmeyi,
  • Üst yönetimce desteklenen ve tüm çalışanlarca benimsenen ve uygulanan, denetlenen, gözden geçirilen, ilgili tarafların izlemeleri için açık ve sürekli iyileştirilen bir Çevre & İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemini sürdürmeyi,
  • Güvenli ve sağlıklı çalışma ortamını sağlamak ve korumak için; sağlık, emniyet ve çevre ile ilgili tüm mevzuat, idari düzenlemeler, yasal sorumluluk ve standartlara uymayı,
  • Organizasyonun her kademesinde sağlık, emniyet ve çevre gerekliliklerine uygun olarak ortak bir bakış açısı sağlayarak sürekli iyileştirmeyi sağlamayı,
  • Proseslerdeki iş sağlığı ve güvenliği ile çevresel tehlikeleri tanımlamayı, riskleri değerlendirmeyi, riskleri ortadan kaldırmak veya olası etkilerini azaltmak için gereken; önlemleri planlamayı ve uygulamayı, gerekli kaynakları tahsis etmeyi,
  • Tüm çalışanların ve çalışan temsilcilerinin Çevre ve İSG yönetim sistemi ile ilgili konularda, katılım ve danışmalarını sağlamayı,
  • Faaliyetlerimizde çevrenin korunması için doğal kaynakları verimli bir şekilde kullanarak, atıklarımızın geri kazanımı ve yeniden kullanımını sağlayarak atık oluşumunu en aza indirmek ve tasarımdan yaşam çevrimi sonuna kadar tüm süreçlerde olumsuz çevre etkilerinin azaltılmasını sağlamayı,
  • Kurumsal sosyal sorumluluk bilincini, daima ön planda tutarak çevreye ve topluma olan duyarlılıkla örnek olmayı, hedeflemektedir.

Çevre & İş Sağlığı ve Güvenliği Politika dökümanımızı görüntülemek için tıklayınız.