Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği

Çevre
Kros Otomotiv olarak sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda çevreye olan etkisini en aza indirmeyi hedeflemektedir. Hem ülke ekonomisine katkı sağlamak hem de gelecek nesillerin temiz bir çevrede yaşama hakkını korumak için faaliyetlerini bu çerçevede gerçekleştirmektedir. Kros Otomotiv çalışanlarının çevre bilincine sahip olmasını önemsemektedir. Bu kapsamda farkındalık çalışmaları yürütmekte, çalışanların görüş ve önerilerini dikkatle değerlendirmektedir. Sadece çalışanlarının değil, gelecek neslimizin temsilcileri olan çocuklarımıza da çevre bilincini aşılamak için okullarla işbirliği yürütmektedir.

Çevre farkındalığının arttırılması ile ilgili Sosyal sorumluluk projelerine katılmakta, sivil toplum örgütleri ile işbirliği içinde çalışabilmektedir. Türkiye Eğitim Vakfı işbirliği ile “Atma Bağışla” kampanyası yürütmekte, topladığı elektronik atıkları vakfa bağışlamaktadır.

İş Sağlığı ve Güveliği
KROS Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. üst yönetimi ve tüm çalışanları ile ortak hedefi; ürün, proses tasarımı, üretim ve hizmet faaliyetlerinin tüm aşamalarında, kuruluşumuzun, çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve toplumun beklenti ve gereksinimleri ile uyumlu olarak; çevre/iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin şartlarına ve ilgili yasalara uygunluğunu sağlamak ve etkinliğini sürekli iyileştirmektir.

İş güvenliği çalışmalarımızı risk önleme, risk indirgeme, ergonomi çalışmalarımızı sürekli iyileştirme yaklaşımı ile yürütmekte, çalışmalarımızın tamamında çalışan katılımlarını önemsemekteyiz. Tüm çalışmalarımızda yazılım desteği kullanarak iş güvenliği süreçlerimizi etkin şekilde yürütüyoruz.

İş sağlığı ve güvenliği haftasında yaptığımız eğlenceli yarışmalar ve etkinliklerle çalışan farkındalığımızı arttırmaya çalışıyoruz.