Kariyer Planlama ve Yetenek Yönetimi

Şirketimiz öncelikleri arasında çalışanlarımızın kariyer gelişimi yer almaktadır. Yetenek havuzlarımızdaki çalışanlarımız, bir üst göreve atama için hazır hale getirilir. Boş pozisyonlar için pozisyonun gerekliliğine uygun yetkinlik ve yeterliliğe sahip çalışanlarımız öncelikli olarak değerlendirilir. Çalışanlarımızın profesyonel gelişimi ve şirketlerimizin iş hedeflerinin optimal şekilde birbiriyle örtüşmesi sağlanır.

Bu yolda başarıya ulaşmak için çalışanlarımızın gelişimlerini desteklemek, takip etmek, değerlendirmek, kendilerine ve kuruma yaptıkları katkılarla birlikte yatay ve dikey gelişim fırsatları yaratmak İnsan Kaynaklarının hedef ve görevlerindendir.

Kariyerinde başlangıç yapmak veya yön değiştirmek, hedeflediği işe ulaşmayı destekleyecek bilgi beceri ve yeteneklere sahip olmak isteyen çalışanlarımız şirketimizin sağladığı iç ve dış eğitimler, gelişme programları ile desteklenmekte ve bu yolda yönlendirilmektedir.