Eğitim ve Gelişim

Çalışanların ihtiyaçları doğrultusunda verilen eğitimlerde, kendilerini mevcut ve gelecekteki pozisyonlarında daha da geliştirmelerini amaçlıyoruz.

Organizasyonun her seviyesindeki çalışanlar; organizasyonel gereksinimler, şirket hedefleri, bireysel hedefler ve kişisel gelişim ihtiyaçları doğrultusunda, teknik ve bireysel gelişimlerine katkı sağlayacak eğitimler alırlar. Performans ölçme ve değerlendirme sonuçları ışığında her yıl, departman yöneticileri ile yapılan görüşmeler sonucunda ortaya çıkan eğitim ihtiyaç analizleri doğrultusunda; şirket/departman/çalışan bazında yıl içerisinde alınacak eğitimler belirlenir ve eğitim planı oluşturulur. Önceliklerin değişmesi ve yeni ihtiyaçların oluşması durumunda tüm çalışanlarımız için plan dışı eğitimler de Yıllık Eğitim Planı'na dahil edilir.

Çalışanlardan aldıkları eğitime ilişkin geri bildirimler alınır ve sonraki süreçte verilecek eğitimlerde bu geri bildirimler mutlaka değerlendirilir.