Sosyal Sorumluluk

Kros Otomotiv olarak ekonomik katma değerin yanı sıra topluma sürdürülebilir katkı sağlayan bir sosyal sorumluluk politikası izliyoruz.

Tüm faaliyetlerimizde; Satın almadan üretime ve lojistiğe kadar her şey insana ve çevreye saygı çerçevesinde planlanıyor ve yürütülüyor. Doğal kaynakların verimli kullanılması konusunda sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Bunlar işletim yönergelerimizin ayrılmaz bir parçasıdır.

Kurumsal sosyal sorumluluk politikamız kapsamında, uzun vadeli toplumsal fayda yaratan sosyal sorumluluk faaliyetleri yürütmeye odaklanıyoruz.Düzenli olarak bölgesel ve giderek ulusallaşan finansman ve yardım projelerine dahil oluyoruz ve değerlerimizle uyumlu tanınmış yardım kuruluşlarını destekliyoruz.Bu sayede topluma olumlu bir katkı sağlıyoruz ve desteğimizi en çok ihtiyaç duyulan yerde sunabiliyoruz.

Sosyal sorumluluk konuları bizim için özellikle önemlidir. Burada doğrudan çalışanlarımızla ve çevremizle başlama ve doğrudan etki yaratma fırsatımız var. Toplumsal cinsiyet eşitliği, eğitim, sağlık, kültür-sanat ve dijitalleşme alanlarındaki projeleri destekliyoruz. Desteğimiz sayesinde olumlu değişim yaratmak ve sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmek istiyoruz.